Juta – sznurek

Sprzedaż na sztuki i w kartonach pakowanie różne po 50 i po 100 szt.